Svenskarnas attityder till EU beskrivs ofta som tvetydiga och egennyttiga. I den här Sieps-analysen av SOM-institutets opinionsundersökning 2015 redogör författarna för svenskarnas stöd för Sveriges EU-medlemskap, attityderna till ett eventuellt euromedlemskap och uppfattningarna om hur EU-...

Läs mer
Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015 (2016:9epa)
Författare:

Efter tjugo år av EU-­medlemskap har svenskarnas inställning till EU blivit alltmer positiv och stabil i samtliga samhällsgrupper. Varannan svensk är i dag positiv till Sveriges medlemskap i EU. Men samtidigt är man allt mer övertygad om att Sverige bör stå utanför valuta­samarbetet EMU. I den...

Läs mer
Författare:

2014 års val till Europaparlamentet ägde rum efter flera år av kraftig åtstramnings­politik, omfattande räddnings­paket och ökande politiskt motstånd mot europeisk integration. Europa­parlamentets stärkta roll i och med Lissabon­fördraget skapade förväntningar på ett ökat intresse, ökad medial...

Läs mer

EU-medlemskapet har öppnat nya kanaler för kommunalt och regionalt påverkansarbete och har medfört ett behov av att självständigt bevaka sina intressen på EU-nivå.

Denna rapport kartlägger kommunernas och regionernas kopplingar till den europeiska nivån och deras försök att påverka EU:s...

Läs mer
Författare: