Vad sätter fart på tillväxten? Hur kan EU:s medlemsländer skapa villkor som har bevisad positiv effekt för tillväxten? Frågorna är i hög grad relevanta, inte minst i ljuset av den alltjämt pågående finansiella och ekonomiska kris som utgör den kraftigaste nedgången i världsekonomin sedan andra...

Läs mer