Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov av att följderna av vårt medlemskap i EU bör återspeglas i grundlagen på ett mer ändamålsenligt sätt än idag.

Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess och den svenska grundlagens liv...

Läs mer

Lissabonfördraget och ”det irländska problemet” – en snabbare lösning än väntat?
Lissabonfördraget kan träda i kraft innan 2009 års Europaparlamentsval. Fördraget kan godkännas av det irländska parlamentet och undantag kan ges för de resterande andra ändringar som måste beslutas i en...

Läs mer

En genomgång av Lissabonfördragets viktigaste förändringar samt en belysning av  problematiken kring dess ratificering i Sverige och övriga medlemsstater.

Även om det finns vissa begränsade delar av rapporten som behandlar frågor vilka idag endast har historisk betydelse framförallt...

Läs mer

I denna samlingsvolym behandlas den övergripande frågan "Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU?" Ämnet berörs generellt av Carl Fredrik Bergström som framförallt behandlar frågan om EU:s demokratiska legitimitet i det nya perspektiv som öppnar sig efter misslyckandet med...

Läs mer

Syftet med den här rapporten är att identifiera några aspekter som är avgörande för att förklara den rättsliga statusen för EU:s fristående myndigheter samt att peka på vissa problem som borde adresseras då ett nytt konstitutionellt fördrag för unionen diskuteras. 

Fokus i rapporten...

Läs mer

I den här rapporten diskuteras konventets förslag till normhierarki såsom det presenterades i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. Förslaget syftade till att reducera antalet rättsliga instrument.

Vidare var syftet att göra EU:s rättssystem mer begripligt...

Läs mer