Denna utredning behandlar spänningsförhållandet mellan juridik och politik i EU. Medlemskapet i EU har skapat nya kanaler för att driva politiska frågor. Man kan tala om en juridifiering av politiken eller en politisering av juridiken.

En enskild person kan utmana nationell lagstiftning...

Läs mer
Författare: