Sverige fick under föregående decennium kritik från EU-kommissionen för att svenska domstolar sällan hörde av sig till EU-domstolen för tolkning av EU-rätten inom ramen för s.k. förhandsavgöranden. Sedan dess har det kommit ny rättspraxis och den svenska lagen har ändrats. I den här rapporten –...

Läs mer
Förhandsavgöranden av EU-domstolen: Utvecklingen av svenska domstolars hållning och praxis 2010-2015 (2016:9)
Författare:

De svenska domstolarna ingår numera i en rättsordning som omfattar hela EU och deras praxis. När det gäller att begära förhandsavgörande från EU-domstolen är detta centralt för EU-rättens genomslag i Sverige. Med tiden har det också blivit vanligare att svenska domstolar begär förhandsavgöranden...

Läs mer
Författare:

Bakgrunden till rapporten var den debatt som fördes i Sverige i samband med att kommissionen motsatt sig några uppmärksammade fusioner med svenska storföretag inblandade. De båda svenska och finländska statsministrarna samt framstående företagsledare riktade kritik mot kommissionens tillämpning...

Läs mer
Författare: