Längre livslängd och fortsatt låga födelsetal bidrar till åldrande befolkningar i de flesta länder i Europa. Detta, i kombination med fortsatt relativt låga pensionsåldrar, sätter press på de offentliga finanserna. En av flera föreslagna åtgärder för att motverka denna utveckling är att satsa på...

Läs mer
Författare: