Att hantera problemet med avbrott i gas­leveranser till flera EU-länder i Central- och Öst­europa är ett av de uttryckliga målen för EU:s energi­union. I syfte att öka diversifieringen av energi­leverantörer satsar energi­unionen därför på ut­byggd infra­struktur och samman­länkningar av gas­...

Läs mer
Författare: