Den öppna samordningsmetoden är en relativt ny samarbetsform i EU. Den används för att samordna medlemsstaternas nationella politik i syfte att uppnå gemensamma mål. Metoden är dock knappast okontroversiell. Kritiker har hävdat att den bara har begränsade effekter, medan anhängarna menar att den...

Läs mer