Svenskarnas attityder till EU beskrivs ofta som tvetydiga och egennyttiga. I den här Sieps-analysen av SOM-institutets opinionsundersökning 2015 redogör författarna för svenskarnas stöd för Sveriges EU-medlemskap, attityderna till ett eventuellt euromedlemskap och uppfattningarna om hur EU-...

Läs mer
Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015 (2016:9epa)
Författare: