Trots att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har reformerats ett flertal gånger sedan starten är den fortfarande den mest omfattande gemensamma politiken i EU. Den sväljer närmare hälften av EU:s budget och svarar för närmare hälften av EU:s lagstiftning. GJP har spelat en avgörande...

Läs mer