Genom att bättre förstå samspelet mellan klimatförändringar och förbättrad energisäkerhet kan man sluta sig till hur dessa två områden skulle kunna samverka. Denna rapport fokuserar på att identifiera möjliga synergier och målkonflikter mellan de...

Läs mer