Innan de central- och öst­europeiska medlems­staterna blev full­värdiga medlemmar i Europeiska unionen, tecknades en rad bi­laterala investerings­avtal (BITs) mellan dem och EU:s medlems­stater. Även om de var väl­motiverade när de slöts, finns det fog att fråga sig om kompatibiliteten mellan...

Läs mer