Den 1 januari 2015 trädde Eurasiatiska ekonomiska unionen (EEU) i kraft som en organisation för ekonomisk integration mellan Belarus, Kazakstan och Ryssland. Samma år anslöt sig även Armenien och Kirgizistan. Samtidigt har relationerna mellan Ryssland och EU blivit alltmer spända mot bakgrund av...

Läs mer
The Eurasian Economic Union and the European Union: Geopolitics, Geo-Economics and Opportunities for Europe (2016:11epa)
Författare:

Europeiska kommissionen har presenterat EU:s energi­union som ett oumbärligt instrument för skapandet av en samman­hållen europeisk energi­politik. I det ingår bland annat att ge kommissionen större in­flytande över medlems­staternas energi­affärer med tredje land. I den här publikationen redo­...

Läs mer
Författare: