Den 1 juli 2013 övertog Litauen – för första gången någonsin – det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. I den här publikationen analyseras huvuddragen i förberedelserna och utmaningarna för det litauiska ordförandeskapet. 

Författaren konstaterar att Litauen är ett litet...

Läs mer
Författare: