EG-domstolen har sedan 1998 utvecklat sin praxis vad gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Men utvecklingen har skett utan vägledning från EU:s lagstiftare.

Nu ska medlemsstaterna och Europaparlamentet försöka enas om gemensamma EU-regler. Om förslaget antas kommer...

Läs mer
Författare:

Fri rörlighet för tjänster är en av EG-rättens hörnstenar. Sjuk- och hälsovård är sådana tjänster som omfattas av den fria rörligheten. Om allmän sjukvård i Sverige tidigare har uppfattats mer som en skyldighet för det offentliga, har EG-rätten medfört att möjligheten att få vård i andra EU-...

Läs mer
Författare: