Sverige beskrivs ibland som mindre framgångsrikt än Danmark och Finland i EU:s jordbruksförhandlingar. Samtidigt har studier visat att Sverige i allmänhet anses vara en attraktiv förhandlingspartner i EU. Författarna till den här rapporten jämför de nordiska staternas respektive framgångar i den...

Läs mer
Success Factors in EU Agricultural Negotiations (2016:10)

EU:s ökade inflytande i världspolitiken har gett upphov till en livlig debatt om vilket inflytande unionen faktiskt har, dess grad av samstämmighet och de kvaliteter som kännetecknar dess beteende.

Den här rapporten bedömer hur EU uppfattas av andra stater i internationella multilaterala...

Läs mer
Författare: