Tillväxtfrågor har under senare år haft en framskjuten plats i den europeiska debatten. Efter antagandet av Lissabonstrategin år 2000 har tillväxtfrågor varit ett av de mest prioriterade områdena inom EU. Rapporten går igenom debatten om tillväxtfrågor och tar upp nationalekonomisk forskning om...

Läs mer