I början av oktober 2005 samlades ett antal turkiska och svenska akademiker, diplomater och journalister på svenska generalkonsulatet i Istanbul för en "runda-bordet-diskussion" om "Turkiet, Sverige och EU.

Efter mer än fyrtio års diskussioner inom EU var frågan inte längre om Turkiet...

Läs mer
Författare: