När ministerrådet och parlamentet ska stifta lagar genom medbeslutandeförfarandet, pågår en mängd mer eller mindre informella möten där många av de viktigaste besluten fattas, utan möjlighet till insyn för allmänheten.

Rapporten behandlar frågan om hur denna informalisering av...

Läs mer