Europeiska unionen har ingen direkt kompetens inom bostads­politiken. Bostads­frågor har dock blivit allt viktigare i hela unionen, särskilt i samband med den globala finans­krisen. Därför fokuserar EU nu i större ut­sträckning på vad som på engelska kallas ”social housing”, sub­ventionerade...

Läs mer