Den historiska ut­vecklingen och fram­växten av regel­verket inom å ena sidan ramen för EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa (OFSR) och å andra sidan den gemensamma utrikes- och säkerhets­politiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvars­politiken (EFSP) åter­speglar viktiga...

Läs mer
Författare: