Med Lissabonfördraget fick Europaparlamentet ökad granskningsmakt över såväl EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) som den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentets partigrupper inom det politikområdet?

I den...

Läs mer
Författare: