I takt med att den europeiska statsskuldkrisen breder ut sig framstår de finanspolitiska resurserna inom valutaunionen som allt mer begränsade. Hittills har euroområdets politiska lösningar inte lyckats vända marknadens pessimistiska förväntningar. I den här analysen diskuterar Martin Flodén,...

Läs mer
Författare: