Europaparlamentsvalen lyckas inte engagera väljarna, vilket leder till ett lågt deltagande. Mark Franklin, som under lång tid har varit en ledande forskare inom området, tar i den här analysen stöd i sin breda erfarenhet och argumenterar för att problemet med det låga valdeltagande handlar om...

Läs mer
Författare: