I spåret av finanskrisen har frågan om ett svenskt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen (EMU) återigen dykt upp på den politiska dagordningen. Även om debatten om euron från politiskt håll har varit död sedan omröstningen 2003, har den allmänna opinionen blivit mer positivt inställd...

Läs mer