Stabilitets- och tillväxtpakten måste förstärkas, ges ökad automatik och innebära möjlighet till progressiva sanktioner. Dessutom måste den finansiella övervakningen förbättras genom inrättande av en europeisk myndighet för finansiell stabilitet och Europeiska stabilitetsfonden (EFSF)...

Läs mer
Författare: