Denna utredning är en del av en större undersökning av konstitutionella implikationer till följd av den straffrättsliga utvecklingen inom EG-rätten. Här ges en systematisk översikt av straffrättsutvecklingen i EU.

I ökad omfattning har EG-rätten indirekt påverkat nationell straffrätt. I...

Läs mer
Författare: