De nationella domarna kan inte förhålla sig passiva tillgemenskapsrätten. Ett mer aktivt förhållningssätt erfordrasom EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige. Det är för fåfall där svenska domstolar begär förhandsavgörande avEG-domstolen. Antalet förhandsavgöranden har i genomsnittbegärts i...

Läs mer

I rapporten "The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective" behandlas hur de nationella domstolarna i EU tillämpar EG-rätten. Enligt författaren befinner sig EU just i ett "konstitutionellt momentum". Även om det konstitutionella fördraget inte kommer att träda...

Läs mer
Författare: