Föreställningen att papperslösa står utanför lagen är felaktig. Det är en av de slutsatser som redovisas i en ny Europapolitisk analys, med bidrag från sex forskare vid Lunds universitet. Deras forskning visar att lagen i högsta grad är avgörande för de papperslösas situation och att det i vissa...

Läs mer