Frågan omlåglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EUeller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet harde senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverigesymboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten.

I rapporten Trade...

Läs mer