Som en följd av den ekonomiska krisen har en lång rad åtgärder vidtagits för att stärka den ekonomiskpolitiska samordningen i EU. För det svenska EU-medlemskapet reser den utvecklingen flera frågor. Om en rörelse sker mot ett EU som går i flera hastigheter, där vissa länder samarbetar tätare än...

Läs mer

Förtroendet för det europeiska unionsprojektet sviktar eftersom skillnaden mellan politisk och ekonomisk liberalism inte är tillräckligt tydliggjord. Det hävdar Sverker Gustavsson i den här europapolitiska analysen. Partier, intresseorganisationer och opinionsbildare bör därför tydliggöra...

Läs mer
Författare:

2007 är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Detta har uppmärksammats brett. Sieps och Utrikespolitiska institutet arrangerade den 18 april 2007 ett seminarium i Stockholm med utgångspunkt i integrationsprocessens 50 första år.

Talarna fick med avstamp i Berlindeklarationen...

Läs mer