Rapporten beskriver och analyserar olika reformprocesser som har diskuterats och ägt rum i ministerrådet och europeiska rådet. Dessa förändringar påverkar inte bara de undersökta institutionerna, utan även EU som helhet.

Författarna har i sin forskning följt debatterna om institutionernas...

Läs mer