Europaparlamentsvalen i maj 2014 kommer att vara de hittills viktigaste. Med den ökade makt som Lissabonfördraget har gett parlamentet kommer den nya majoriteten att fatta beslut om allt från reglering av den gemensamma marknaden till den fria rörligheten för personer, internationella...

Läs mer
Författare:

Utfallet i Europaparlamentsvalet leder till oklara majoritetsförhållanden. Under parlamentets första sammankomst i juli slöts viktiga uppgörelser mellan de tre stora partigrupperna om fördelningen av centrala poster vilket var tecken på en återgång till en "grand coalition".

Den...

Läs mer
Författare: