Den globala finansiella krisen har drabbat den unga arbetskraften särskilt hårt. Ett stort problem är att det nu finns många unga som har hamnat vid sidan av samhället och som varken arbetar eller studerar. Detta har gett upphov till begreppet NEET, som står för ”not in employment, education or...

Läs mer

Den ekonomiska krisen har visat på svagheter i EU:s och EMU:s strukturer. EU: s åtgärder för att hejda krisen har introducerats i snabb takt och det har i bland varit svårt att följa med i utvecklingen.

För att bidra till ökad kunskap och underlätta diskussion har Sieps tagit fram en...

Läs mer