Det svenska opinionsstödet för EU har slutat falla. Mätningarna från hösten 2013 visar tvärtom på en viss återhämtning, men ännu är opinionen inte tillbaka där den befann sig innan den ekonomiska krisen drabbade Europa. Sören Holmberg visar i denna analys att precis som när EU-opinionen rasade...

Läs mer
Författare:

Den ekonomiska krisen fortsätter att påverka tilltron till EU-projektet. Precis som i flertalet övriga medlemsstater faller opinionsstödet för EU också i Sverige. I 2012 års mätning från SOM-institutet är det endast 42 procent som svarar att de i huvudsak är för det svenska medlemskapet i EU, en...

Läs mer
Författare:

Efter flera års uppgång faller nu det svenska opinionsstödet för EU. I 2011 års mätning från SOM-institutet svarar 46 procent att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemskapet. Det är en minskning med hela sju procentenheter jämfört med 2010 års rekordhöga 53 procent. Bakom nedgången...

Läs mer
Författare:

Trots såväl finanskris som påföljande eurokris fortsätter det svenska opinionsstödet för EU att öka. I 2010 års mätning svarar 53 procent att de är för det svenska medlemskapet medan 23 procent är emot. 24 procent har ingen bestämd åsikt i frågan. Det är framför allt inom fyra områden som synen...

Läs mer
Författare:

Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap genomgått en kraftig förskjutning. Den senaste mätningen visar att det för första gången sedan 1995 föreligger ett majoritetsstöd för EU-medlemskapet; 51 procent för jämfört med 23 procent emot och 26 procent...

Läs mer
Författare:

De senaste mätningarna av opinionen visar att stödet för EU är det största sedan Sverige blev medlem. Det är nu nästan ett majoritetsstöd för EU. Trenden visar att alltfler svenskar omfamnat EU-samarbetet men skillnader mellan olika sociala grupper har bestått. Nu börjar dock även vissa...

Läs mer
Författare:

Stödet för EU fortsätter att öka i den svenska opinionen. De senaste mätningarna från SOM-institutet visar att stödet är starkare än i någon tidigare mätning. Nästan en majoritet av svenskarna är nu positiva till medlemskap. Ökningen har dock inte inneburit att mönstren i åsiktsskillnader...

Läs mer
Författare: