Sjunkande priser på livs­medel och energi är de främsta förklarings­faktorerna till den låga inflationen i flera länder utanför euro­zonen, däri­bland Sverige. Vidare har den låga inflationen i euro­zonen spridit sig till Sverige och till flera andra länder utanför euro­zonen.
I den här...

Läs mer