I februari 2015 antog Europeiska kommissionen sin strategi för en europeisk energi­union. I den efter­lyser man ”en grund­läggande om­vandling av Europas energi­system” i syfte att garantera alla konsumenter i Europa ”säker, håll­bar, konkurrens­kraftig och ekonomiskt över­komlig energi”. I den...

Läs mer
Författare: