Som en följd av den ekonomiska krisen har en lång rad åtgärder vidtagits för att stärka den ekonomiskpolitiska samordningen i EU. För det svenska EU-medlemskapet reser den utvecklingen flera frågor. Om en rörelse sker mot ett EU som går i flera hastigheter, där vissa länder samarbetar tätare än...

Läs mer

För Sveriges del innebär det fördjupade samarbetet mellan euroländerna ett avgörande vägval, skriver Magnus Jerneck i den här europapolitiska analysen.  Enligt författaren kommer de länder som också i fortsättningen väljer att stå utanför valutasamarbetet att få det allt svårare att utöva...

Läs mer
Författare:

De politiska konsekvenserna av eurokrisen är omfattande. Eurogruppens roll har stärkts samtidigt som avståndet mellan eurozonens medlemmar och övriga EU-länder har ökat. Motsättningarna när det genomförandet av olika stödpaket har förändrat maktbalansen i EU och banat väg för en mer...

Läs mer
Författare: