I samband med finanskrisen har bostadspriserna fallit i många EU-länder. Samtidigt verkar den höga skuldsättningen ha förstärkt den ekonomiska nedgången i flera länder. I Sverige har det medfört att inte minst frågan om amorteringskrav har hamnat högt på den politiska dagordningen. I den här...

Läs mer
Amorteringars effekter på bostadspriser och konsumtion (2014:5)