Denna rapport analyser aktuella tendenser när det gäller beslutsprocesser i EU. I rapporten diskuteras orsakerna till och konsekvenserna av ”spelet” om valet av rättslig grund för ett lagstiftningsområde.

Tre övergripande slutsatser kan dras. För det första: alla som är engagerade i...

Läs mer
Författare: