Den globala finanskrisen satte fokus på bostadsfinansieringens viktiga roll i ekonomin. Riskabla och kortsiktiga bolån samt värdepapperiseringen av dessa var väsentliga orsaker till den kris vi nu befinner oss i. EU har sedan många år sökt skapa gemensamma regleringar för bolån. I den här...

Läs mer
Författare: