Med Lissabon­fördraget fick EU befogenhet att lag­stifta inom straff­rättens område, vilket har belysts i tidigare publikationer av Sieps. I denna rapport tar för­fattaren ett nytt grepp om ämnet genom att jäm­föra EU:s fram­växande straff­rätt med USA:s federala straff­rätt. Genom jämförelsen...

Läs mer
Författare: