EU har hela tiden varit och är alltjämt fast besluten att få till stånd en heltäckande klimatöverenskommelse baserad på FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). I den här analysen diskuteras utfallet av den senaste förhandlingsomgången vid klimatkonferensen i Durban 2011. Diskussionen...

Läs mer
Författare: