Fyra år har gått sedan EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) antogs. Inför det årliga forum som äger rum i Vilnius i november 2013, presenterar Kristine Kern och Stefan Gänzle i den här publikationen sin analys av hur strategin har utvecklats.

Författarna gör en preliminär bedömning av vad som...

Läs mer