Finanskrisen har fått EU att ta fram en resultat­tavla (scoreboard) med flera ekonomiska indikatorer. Syftet är att skapa ett bättre varnings­system; framtida kriser måste uppdagas i ett tidigare skede. Den nya resultat­tavlan innebär ett för alla länder gemensamt och identiskt signal­system....

Läs mer
Författare: