EU:s förhållande till Belarus inom ramen för det Östliga partnerskapet är komplext. Landets auktoritära karaktär såväl som dess utrikespolitiska balansgång mellan EU och Euroasiatiska ekonomiska unionen försvårar genomförande av större reformprogram. I den här Europapolitiska analysen tecknar...

Läs mer
The EU and Belarus: seizing the opportunity? (2016:13epa)
Författare: