Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) är ett relativt nytt verktyg i Europeiska unionens politik för yttre agerande. Den tillkom som ett specifikt politiskt regelverk avsett att fungera ihop med det traditionella ramverk som gäller för gemenskapens yttre relationer. Dess främsta...

Läs mer
The European Union´s Common Foreign and Security Policyafter the Treaty of Lisbon (2017:3)
Författare: