Rapporten behandlar de skillnader mellan EU och USA som blottades i samband med krisen om Irakkriget.

Författaren diskuterar dessa skillnader med avseende på de två aktörernas syn på suveränitet, där USA inte bara är en supermakt, utan också en traditionell nationalstat, medan EU:s...

Läs mer
Författare: