Den finansiella och ekonomiska krisen, den konstitutionella och institutionella osäkerheten samt kampen mot klimatförändringarna är frågor som kommer att dominera det svenska ordförandeskapet.

Denna Europapolitiska analys belyser den europeiska och globalakontexten, det roterande...

Läs mer

I syfte att förstå hur det svenska ordförandeskapet uppfattats runt om i EU har Sieps bjudit in ett antal europeiska experter att skriva varsin analys om hur ordförandeskapet har lyckats i förhållande till förväntningar och ambitioner. Texterna täcker utvecklingen fram till och med november...

Läs mer

Det svenska EU-ordförandeskapet under det andra halvåret 2009 kommer att begränsas av ett antal externa faktorer såsom tillsättandet av en ny kommission och ett nyvalt Europaparlament. Likväl kommer den svenska regeringen vilja göra en markering om prioriteringarna för EU under ordförandeskapet...

Läs mer

Nummer 4 av European Policy Analysis behandlar mandatet till reformfördrag som antogs vid Europeiska rådets möte den 23 juni 2007. Det nya fördraget innebär ett nytt försök att ge EU nya verktyg för att ta sig an framtidens utmaningar.

Författarna diskuterar vad det nya fördraget...

Läs mer

Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. Konferensen kom att handla om bland annat EU-samarbetets legitimitet, samarbetets framtida omfattning och inriktning samt besluts- och deltagandeformer.

Denna volym består av bidrag från...

Läs mer

Rapporten behandlar de reformer som föreslogs inom det europeiska konventet rörande de nationella parlamentens ställning och rättigheter med syftet att försöka utröna dess effekter.

Rapportens fokus ligger på de nationella parlamentens kontrollkapacitet och den föreslagna förändringen...

Läs mer
Författare:

Syftet med denna rapport var att analysera det då pågående konventets förslag rörande en "bättre fördelning och definition av behörighet i Europeiska unionen" och att undersöka de olika strategier som kan användas för att nå dessa mål. Den övergripande frågeställningen är vilka konsekvenser för...

Läs mer