EU:s medlemsländer är företagsamma när det gäller att staka ut nya mål för unionen men mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppnå dem. Skulle EU försöka förverkliga allt det
som medlemsländerna har beslutat, skulle det förmodligen kräva merparten av eller rentav hela...

Läs mer